Konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém Východě

Otázkou o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém Východě, která byla předmětem listopadové konference v sídle OSN v New Yorku, se zabýval spolupracovník Centra mezinárodního práva Miroslav Tůma. Jak se liší postoje zúčastněných stran jednání k tomuto tématu? A podaří se diplomatickou cestou přesvědčit USA a Izrael k budoucí účasti na jednání?

Na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN č. 73/546 se v sídle OSN v New Yorku konalo 18.–22. 11. 2019 historicky první zasedání Konference o vytvoření blízkovýchodní zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení. Za předsednictví jordánského velvyslance Sima Bahouse se zasedání zúčastnilo 23 blízkovýchodních zemí, čtyři pozorovatelské státy (ČLR, Francie, Ruská federace a Velká Británie), tři relevantní mezinárodní organizace (Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Organizace pro zákaz chemických zbraní, Realizační podpůrná jednotka Úmluvy pro zákaz biologických a toxinových zbraní) a některé další mezinárodní organizace, např. Liga arabských států, Organizace islámské spolupráce, EU aj. Na otevřených jednáních byly přítomny rovněž nevládní organizace. USA a Izrael pozvání k účasti odmítly. Na závěr zasedání účastníci konsenzuálně schválili sedmibodovou Politickou deklaraci, která je spíše obecného proklamativního charakteru a je přílohou závěrečné Zprávy (A/CONF.236/6).

Reflexi od Miroslava Tůmy si můžete přečíst zde.

Nahoru