Kvalita rozvojové spolupráce roste, veřejná správa boduje, ale kde jsou kapacity?

Ondřej Horký-Hlucháň ve svém policy paperu zhodnotil na základě desítek evaluačních zpráv českou rozvojovou pomoc.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje.“ Díky rostoucímu počtu nezávislých evaluací rozvojových projektů financovaných Českou rozvojovou agenturou se můžete dočíst, že projekty české veřejné správy kvalitou přesahují projekty neziskových organizací i firem. Celkově kvalita projektů agentury roste, ale nezávislých evaluačních zpráv objednaných Ministerstvem zahraničních věcí je stále málo pro jasnou odpověď, kde nejlépe se v rozvojových zemích nakládá s prostředky z našeho státního rozpočtu. Nejslabším článkem českých projektů vázaných na české realizátory je nízká udržitelnost a slabá podpora dobré správy věcí veřejných. Pro nápravu je klíčové zajištění dostatku personálních kapacit agentury v zemích realizace.

 

Celý policy paper je k dispozici zde.

Nahoru