Lidská práva pro všechny - Rada vlády pro lidská práva schválila priority na období 2019-2023

Veronika Bílková z Centra mezinárodního práva se ve své nové reflexi věnuje nově schváleným prioritám z oblasti lidských práv.

Rada vlády pro lidská práva schválila 27. 5. 2019 devět priorit pro období následujících čtyř let. Priority zahrnují jak témata, která jsou nastavena relativně úzce a týkají se omezené skupiny osob, tak témata, jež jsou naopak velmi široká a svým způsobem se dotýkají životů všech obyvatel České republiky. Témata nejsou neměnná, lze je upravit či doplnit podle aktuálních potřeb. Jejich výběr ale dává představu o tom, co Rada vlády momentálně vnímá jako významné lidskoprávní problémy české společnosti, které je třeba co nejrychleji řešit, nebo o nich alespoň začít vést seriózní veřejnou debatu.

Problematikou se ve své nové reflexi zabývá Veronika Bílková, vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů.

Reflexi si můžete přečíst zde.

Nahoru