Můžeme očekávat militarizaci vesmíru?

Nejnovější reflexe Miroslava Tůmy se věnuje mezinárodním dokumentům týkajících se mírového využívání kosmického prostoru a to nejen v souvislosti s nebezpečím militarizace kosmu a závodů ve zbrojení v tomto prostoru.

Tato reflexe seznamuje s hlavními prvky amerického bezpečnostního dokumentu Protiraketová obrana 2019, zveřejněného Ministerstvem obrany USA v lednu 2019. Věnuje se rovněž možným důvodům odloženého vydání dokumentu a informuje o hlavních mezinárodních dokumentech zabývajících se mírovým využíváním kosmického prostoru. Porovnává současný dokument s obdobným dokumentem z r. 2010, vydaným Obamovou administrativou, a dále poukazuje na možnost rozmístění amerických antiraket na oběžnou dráhu kolem Země. V této souvislosti rozebírá možné negativní důsledky takového vývoje spočívající zejména v odstartování etapy bezpečnostně vysoce rizikové militarizace kosmu a zahájení závodů ve zbrojení v tomto prostoru.

Celou reflexi si můžete přečíst zde.

English version is available here.

Nahoru