Nebezpečný vývoj bezpečnostní situace a komplikace s prodloužením americko-ruské kontrolně zbrojní smlouvy New START

Nebezpečný vývoj bezpečnostní situace ve světě mj. dokumentuje, po odstoupení USA a Ruské federace od kontrolně-zbrojní Smlouvy o likvidaci řízených střel středního a kratšího doletu (INF) v roce 2019, také letošní jednostranné odstoupení USA od multilaterální Smlouvy o otevřeném nebi (OST) a zvažování možnosti obnovit podzemní jaderné zkoušky americkými bezpečnostními představiteli. Dne 5. 2. 2021 skončí desetiletá platnost poslední americko-ruské kontrolně-zbrojní smlouvy New START, která omezuje strategické útočné jaderné zbraně obou zemí. Smluvní znění nicméně umožňuje prodloužení platnosti New START o dalších pět let.

Zatím jednoznačný zájem o smluvní prodloužení projevila ruská strana, naproti tomu USA se souhlasem váhají a podmiňují případné prodloužení sjednáním nového kontrolně-zbrojního instrumentu s účastí ČLR, která to však odmítá. Zábleskem naděje na pozitivnější vývoj v bezpečnostní oblasti se stalo červnové a červencové jednání americké a ruské delegace USA ve Vídni a do určité míry i první publikování oficiálního ruského dokumentu upřesňujícího jaderně-odstrašující strategii země. Pokud by k dohodě o prodloužení platnosti smlouvy New START nedošlo, rozpadne se americko-ruský kontrolně-zbrojní systém, přibližně 90 % všech existujících jaderných zbraní, které jsou ve vlastnictví těchto zemí, nebude nijak omezeno a otevře se cesta k jaderně-zbrojním závodům s řadou negativních důsledků. 

Autorem reflexe je Miroslav Tůma, seniorní spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů.

Přečtěte si celou reflexi zde.

Nahoru