Začátek konce privilegií stálých členů Rady bezpečnosti?

Je autorita stálých členů Rady bezpečnosti OSN (tzv. velká pětka), získaná v polovině 20. století, v úpadku? Začala již Velká pětka ztrácet některá neformální privilegia, která požívala po dobu více než sedmdesáti let? Dojde následně k omezení, či dokonce úplnému zrušení, i privilegií formálních? Dát na tyto otázky kladnou odpověď by bylo příliš troufalé. Přesto existují náznaky toho, že privilegovaná pozice členů Velké pětky již není přijímána bez výhrad. Veronika Bílková ve své mezinárodněprávní reflexi analyzuje jejich současné postavení.

Podle článku 2 odstavce 1 Charty OSN je Organizace spojených národů, a mezinárodní společenství obecně, založena na zásadě svrchované rovnosti všech jejích členů. V praxi byli ovšem vždy někteří členové o něco rovnější než jiní – a to nejen na základě faktické moci, ale i na základě jistých právních privilegií. Je to především případ takzvané Velké pětky, tedy pětice hlavních vítězů druhé světové války – Číny, Francie, SSSR/Ruska, USA a Velké Británie.

Kompletní reflexi naleznete zde.

Anglická verze zde.

Nahoru