Mezinárodní politika 1, 2011 - Austrálie

29.01.2011 | Libor Rouček
Australská zahraniční politika: hledání rovnováhy mezi tradicí a geografií
Austrálie je svou rozlohou šestý největší stát světa. Co do ekonomického významu figuruje mezi patnácti nejbohatšími zeměmi planety. Přes pouhých 21 milionů obyvatel je Austrálie politicky, ekonomicky, vojensky i kulturně ústřední mocností v jižním Pacifiku. Asijsko-pacifický region hraje klíčovou roli v novém hledání globální mocenské rovnováhy. Z toho vyplývá aktivita Austrálie nejen ve vlastním okolí, nýbrž i v globální aréně. Cílem tohoto příspěvku je nástin hlavních determinant australské zahraniční politiky a jejích priorit.
29.01.2011 | Tatiana Tokolyová
Cesta Austrálie k republike - hľadanie alebo vyjadrenie národnej Identity
V roku 1999 sa  konalo celonárodné referendum o tom, či sa Austrália vydá na cestu republikánskeho zriadenia. Úvahy o „vhodnosti“ monarchistického zriadenia nie sú ničím novým ani „trendovým“ v politickej argumentácii predstaviteľov austrálskej spoločnosti, tradícia republikanizmu sa traduje už do času konania prvého národného Konventu v roku 1891, na ktorom sa zrodila ústava.
29.01.2011 | Tereza Smejkalová
Australská bezpečnostní politika
Austrálie, země protinožců, je vzdálena od Evropy a své bývalé mateřské země Velké Británie více než 15 tisíc kilometrů. Geograficky a v poslední době i ekonomicky je součástí asijsko-tichomořského regionu, ale kulturně, hodnotově a také z bezpečnostního hlediska je spjata se západními spojenci, s Velkou Británií a Spojenými státy. Především její angažovanost v zahraničních operacích je toho důkazem.
29.01.2011 | Tomáš Petrů
Austrálie a Indonésie: nelehké sousedství, strategické partnerství
Syndrom „severní hrozby“ v podobě přelidněné muslimské Indonésie, ležící přímo nad řídce osídlenou severní Austrálií, je v jejích obyvatelích stále zakořeněný. A i když Canberra tyto obavy popírá a vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi nebyly nikdy tak dobré jako nyní, negativní stereotypy stále rezonují na pozadí rozvíjející se spolupráce, která je realizována v oblastech, jako je pašování lidí, boj proti terorismu, zmírňování následků přírodních katastrof či změny klimatu. Pro Austrálii je Indonésie současně klíčovým partnerem v rámci jejího integračního úsilí do asijského prostoru a nejvýznamnějším sousedem vůbec, což činí indonésko-australské vztahy zajímavou směsicí exkluzivity, vzájemné potřebnosti a nedůvěry.
29.01.2011 | Jaroslav Petřík
Austrálie a její podíl na vojenské operaci v Afghánistánu
V říjnu letošního roku oznámila premiérka Austrálie Julia Gillardová, že vojáci Australských ozbrojených sil zůstanou v Afghánistánu ještě nejméně deset let. Učinila tak navzdory stále sílící nedůvěře veřejnosti ve smysluplnost této války - v červnu 2010 již okamžité stažení australských jednotek podporovalo 61 procento australských voličů).


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější