Mezinárodní politika 4, 2013 - Rusko

29.04.2013 | Michael Romancov
Rusko a Evropa. Úvaha o sousedství
Dokud nebylo žádné Rusko, ale jen tzv. Moskovie, měli Evropané o její existenci, potřebách a síle jen velmi mlhavé a neurčité představy. S výjimkou bezprostředních sousedů k tomu ani neměli moc důvodů, neboť Moskovie neměla mnoho co nabídnout a svých západních sousedů se obávala, neboť byli výrazně silnější.
28.04.2013 | Lukáš Tichý
Elektřina a plyn ve vztazích EU-Rusko
V mediálním, veřejném, ale i odborném diskurzu o energetických vztazích mezi Evropskou unií a Ruskou federací převládá dlouhodobě téma ruského využívání energetických zdrojů jako politického nástroje a v důsledku toho potřeba EU  diverzifikovat energetické zdroje a dodavatele. Tento zúžený pohled na Rusko vede k  politizaci či dokonce k  sekuritizaci celkového rámce vzájemných energetických vztahů.
27.04.2013 | Jakub Kulhánek
Rusko a Východní partnerství: geopolitické soupeření prozatím nehrozí
Když Evropská unie na summitu v Praze v květnu 2009 představila projekt Východního partnerství, nenechaly na sebe negativní až podrážděné reakce Ruska dlouho čekat. Moskva se zalekla možné ztráty vlivu v bývalých postsovětských republikách, na které bylo Východní partnerství zacíleno. Je dokonce možné se setkat i s názorem, že větší angažovanost EU v zemích přímo sousedících s Ruskem vedla ke stagnaci, případně ochlazení ve vztazích mezi Unií a Ruskem. Pravdou ovšem zůstává, že Východní partnerství v dnešní podobě je ruskými představiteli spíše přehlíženo jako víceméně irelevantní projekt, který může jen těžko ohrozit zájmy Moskvy v regionu.
23.04.2013 | Iivi Zájedová
Uctění památky obětí deportací 25. března
Zatímco komunistická éra formovala osudy Estonska, Lotyšska a Litvy a Evropy obecně, málo se ví o hrůzách komunistických zločinů, zejména v porovnání se zločiny nacismu. Vzhledem ke skutečnosti, že společenský dialog a diskuse jsou dosud nedostatečné, protože řada dokumentů zůstává tajná, je velmi důležité, aby informace o těchto skutečnostech byly dostupné, a aby o nich existovalo povědomí.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana

Knihy

Michal Kořan, Ondřej Ditrych a kol.

Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější