Mezinárodní politika 12, 2012 - americké volby

12.12.2012 | Ondřej Ditrych
Zahraničněpolitické aspekty amerických voleb
Prezidentská kampaň v USA byla opět o něco delší, dražší, dotěrnější a vzhledem k propracovanějším metodám sběru a analýzy obrovského souboru dat o voličské populaci technologicky dokonalejší. Byla také spektakulárnější, s důsledkem v podobě oběti dalšího dílu významotvornosti v politické debatě na úkor simulace hrdinského střetnutí ctnosti s neřestí. Přes zdánlivě vyrovnanou pozici obou hlavních kandidátů v předvečer voleb padlo nakonec rozhodnutí jednoznačné. Barack Obama zvítězil s výjimkou Severní Karolíny ve všech battleground states a s přehledem obhájil prezidentský mandát.
12.12.2012 | Zdeněk Zbořil
Prezident, který v Praze nevyhrál
Kdyby si právě zvolený americký prezident Barack Obama přečetl několik článků českých novinářů a komentátorů a zajímaly ho názory některých českých politiků, kteří mají politické dění vymezeno orientačními metaforami pravice-levice, mohl by si myslet, že sice své druhé volby vyhrál, ale vlastně je také prohrál.
12.12.2012 | Roman Joch
Výzva republikánů? Demografie
Republikánská strana ve Spojených státech, zvaná taky GOP, Grand Old Party, má problém. Problém demografického charakteru.
12.12.2012 | Kryštof Kozák
Co znamená Obamovo znovuzvolení pro mezinárodní politiku?
Americké volby rozhodly spíše relativně dobré zprávy ohledně americké ekonomiky než cokoliv, co prezident Obama udělal na mezinárodním poli. Přesto je dobré si připomenout, jakou zahraniční politiku voliči odměnili výrazným potvrzením prezidentova mandátu:
12.12.2012 | Filip Šisler
Politická krize v Rumunsku
Rumunsko, které je již pátým rokem členem Evropské unie, se letos otřásá v hluboké politické nestabilitě. Již od roku 2009 se tato balkánská země potýká se značnou hospodářskou krizí, kvůli níž byla středopravá vláda tehdejšího premiéra Emila Boka nucena zavést řadu nepopulárních úsporných opatření, především v podobě zvýšení daní, snížení platů státním zaměstnancům a učitelům, zmrazení růstu starobních důchodů a rozsáhlého propouštění ve státní správě.
10.12.2012 | Vilém Řehák
Západní Afrika: boj o ideje, nebo o moc?
V poslední době se do hledáčku médií dostaly tři události ze západní Afriky, které mohou změnit  ývoj v regionu. Mediální zkratka dvě z těchto událostí interpretovala především s referencí k jejich náboženskému pozadí, bez hlubší vazby na celkový poválečný historický vývoj. I přes nesporně významnou roli je zde náboženství spíše než cílem jen prostředkem v boji o moc. Zajímavé srovnání se pak nabízí ve vztahu k třetí události, kterou média opět ne zcela přesně interpretují jako etnický spor.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana

Knihy

Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová

Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější