Mezinárodní politika 7, 2012 - Afrika

29.07.2012 | Jan Klíma
Dezintegrace státu: hrozba, nebo naděje Afriky?
Jako špatné svědomí se Evropě čas od času připomíná sousední, a přece jako by příliš vzdálený kontinent. Čas jeho pokoření minul, čas jeho problémů nekončí. Ale je zjevné, že se Afrika začíná měnit, přičemž jednou z tendencí změn je rozklad dříve známých států. V globální vesnici se také my musíme ptát: Jakou podstatu má tamní dění? Co nám přinese?
Úloha Africké unie při řešení konfliktů v subsaharské Africe
Africká unie (AU) oficiálně vznikla 9. 6. 2002 na summitu v Durbanu (1. řádný summit AU) jako nastupující organizace neúspěšné Organizace africké jednoty (OAJ). Formální vznik OAJ 25. 5. 1963 (podepsání Charty OAJ) je oslavován jako Den africké svobody. Africká unie sdružuje kromě Maroka všechny státy afrického kontinentu. Po vzniku Jižního Súdánu v roce 2011 se jedná o 54 členských států (Západní Saharu považuje AU za samostatný stát).
29.07.2012 | Vlastimil Fiala
Politická krize v Mali: konec demokratizačního procesu?
Světové tiskové agentury přinesly 22. března 2012 znepokojivé informace o vojenském převratu v Maliské republice (Mali). Tato informace překvapila většinu odborníků na africkou politiku, protože Mali na počátku 90. let minulého století přistoupilo k výrazným demokratizačním krokům a během uplynulých více než dvaceti let vybudovalo poměrně stabilní demokratický režim.
Africký soud pro práva člověka a národů
V roce 1998 schválila Organizace africké jednoty (OAJ) na svém zasedání v Ouagadougou, hlavním městě Burkiny Faso, dokument, kterým byl založen Africký soud pro práva člověka a národů (African Court on Human and Peoples Rights, AfCHPR). Tímto aktem chtěla především demonstrovat svou snahu o zefektivnění ochrany a podpory lidských práv v Africe a dosáhnout tak cílů daných Africkou chartou práv člověka a národů, jež byla v té době už více než deset let v platnosti. Trvalo však ještě dalších deset let, než Africký soud pro práva člověka a národů sídlící v tanzanské Arushe začal pracovat a vydal svůj první, nikterak průlomový verdikt.
29.07.2012 | Jakub Horák
Soukromé vojenské společnosti v Angole a Sieře Leone
Bezpečnostní situaci na africkém kontinentě dlouhodobě ohrožuje kombinace slabých států, umělých mezistátních hranic, kleptokratických vlád a nekončících vnitrostátních konfliktů. Všechny tyto faktory jsou důvodem, proč lze v Africe najít velmi široké spektrum zákazníků, kteří vyhledávají služby soukromých vojenských společností (SVS).
29.07.2012 | Michaela Kudynová
Kapverdy: africký demokratický zázrak?
Když se řekne „Afrika“, málokoho napadne spojit si ji se slovem demokracie. Obecné povědomí o politickém dění na tomto kontinentě a jeho ostrovních částech totiž není příliš vysoké. Stejně nejasný, a do značné míry zkreslený, je také pohled na možnosti a limity demokratizace afrického světadílu. Kapverdské souostroví, navzdory pesimistickému pohledu na možnosti ustavení fungujícího liberálního systému, však představuje určitou výjimku. Vzhledem k neznalosti dění v této bývalé portugalské državě se proto nabízí otázka, zda v případě Kapverdských ostrovů lze hovořit o demokratickém zázraku, nebo o dalším z mnoha příkladů afrických pseudodemokracií?
Postavení žen v Demokratické republice Kongo
Problematika postavení žen v rozvojových oblastech (mezi které Demokratická republika Kongo bezesporu patří) je v současnosti velmi diskutovaným tématem. Mnoho teoretiků se v oblasti mezinárodních vztahů věnuje oblasti rozvoje a lidských práv s přihlédnutím na gender, tedy ve smyslu soustředění se na ženy (viz feministické teoretičky mezinárodních vztahů). Tito teoretici se tak zaměřují na ženy v rozvojových zemích. Upozorňují na problematiku ženské migrace, ženské vzdělanosti, přístupu žen ke zdrojům, na ženskou práci a také na genderové násilí. Snaží se rovněž o prosazení některých základních práv i pro ženy, na něž nebyl v rozvojových oblastech, a ve většině těchto míst není dosud, brán zřetel.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější