Mezinárodní politika 10, 2013 - Afghánistán

22.11.2013 | Jan Smetana
Afghánská národní armáda: Skutečná síla nebo jen alibi?
Bezpečnostní situace v Afghánistánu je stále aktuálním tématem nejen pro oblast Střední Asie, ale také pro celý západní svět. Blížící se rok 2014 a předem ohlašované stažení významné části koaličních sil z Afghánistánu je bedlivě sledováno jak afghánským obyvatelstvem, tak zahraničními odborníky. Z důvodu tohoto stahování koaličních sil je kladen důraz na význam a funkčnost Afghánské národní armády (dále jen ANA). Její vycvičenost a připravenost je zásadní pro budoucnost země. Tento názor vystihuje klasický citát: „...žádný stát není bezpečný bez vlastního vojska. Je zcela v rukou osudu, neboť nemá sílu, která by ho v kritické chvíli ochránila.“ (Machiavelli 2007: 105-106) Z toho vyplývá hlavní výzkumná otázka, která se ptá na současný stav ANA, úroveň výcviku, vybavení i její hlavní problémy.
14.11.2013 | Lubomir Majernik
Afganistán – možnosti po roku 2014
Zo stále sa znižujúcim počtom koaličných jednotiek v Afganistane a blížiacou sa  pravdepodobnou definitívnou bodkou za misiou ISAF, sa čoraz častejšie objavuje otázka kam smeruje Afganistán po roku 2014. Po viac ako dvanástich rokoch od začiatku vojenského zapojenia v krajine zo strany Spojených štátov a jej koaličných partnerov, by malo na sklonku roku 2014 dôjsť k definitívnemu ukončeniu operácii jednotiek NATO. Tento fakt priamo súvisí  s legitímnou otázkou týkajúcou sa budúcnosti konfliktmi zmietaného štátu. Na ten bude mať priamy vplyv viacero faktorov, medzi nimi otáznik nad budúcim nasadením zahraničnej vojenskej účasti v krajine, situácia domácich bezpečnostných zložiek, afgánske prezidentské voľby a s nimi spojená domáca i zahraničná politika, reakcia Talibanu a v neposlednom rade zahraničná politika afgánskych susedov. Väčsina týchto faktorov určujúcich ďalší bezpečnostný vývoj v krajine je priamo závyslá na podobe zahraničnej vojenskej prítomnosti po roku 2014.
29.10.2013 | Slavomír Horák
Střední Asie a Afghánistán po roce 2014
Rok 2014 je nejen ve Střední Asii vnímán jako určitý předěl ve vývoji, přestože plný odchod zahraničních vojsk není (prozatím) na programu ne. Vzhledem k sousedství s Afghánistánem vyvstává hned několik celoregionálních i lokálních problémů. K těm celoregionálním patří především nedostatečná ochrana hranic, možnost přelití do středoasijského regionu případného konfliktu v Afghánistánu, pronikání radikálních islamistických skupin do regionu a obchod s narkotiky. Na úrovni jednotlivých států potom stojí v centru pozornosti mj. přesun vojenské techniky států NATO po regionu, případné částečné vyzbrojení lokálních armád a také otázka dalšího osudu cizí vojenské přítomnosti v regionu. Obecně však lze konstatovat, že řada problémů týkajících se budoucích vztahů mezi Afghánistánem a středoasijskými státy leží uvnitř těchto samotných států.
28.10.2013 | Věra Veselá
Svět očima Tálibánu
Hnutí Tálibán a jeho snaha bojovat proti demokracii v Afghánistánu je jedním z důvodů dosavadního neúspěchu mezinárodních snah o budování státu a pokračující nestability v této zemi. V souvislosti s plánovaným odchodem mezinárodních vojsk v roce 2014 proto probíhají vášnivé diskuse ohledně dalšího možného vývoje role tohoto hnutí. Někteří odborníci předpovídají, že Tálibán bude usilovat o kontrolu částí Afghánistánu a země se tak de facto rozpadne. Jiní varují před občanskou válkou a razantním zhoršení lidských práv, zvláště práv žen. Ve skutečnosti je ale hlavní výzvou Afghánistánu do budoucna pohled Tálibánu na svět a ideál politiky jako takové.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana

Knihy


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější