Mezinárodní politika 6, 2012 - Francie

26.06.2012 | Zdeněk Ludvík
Francois Hollande: Hledání ztracené víry a naděje znovunalezená?
Tento večer není dvou Francií, které si protiví. Není než jediné Francie, jediného národa spjatého stejným osudem. S Každým a Každou bude ve Francii, v Republice, jednáno v rovnosti práv a povinností. Žádné dítě Republiky nebude ponecháno stranou, opuštěno, odstrčeno, diskriminováno. Příliš zlomů, příliš zranění, příliš prasklin, příliš řezů mohlo rozdělit naše spoluobčany. To skončilo. Změna, kterou Vám nabízím, musí být hodna Francie. Nyní začíná. Tak i těmito slovy se obrátil nový francouzský prezident bezprostředně po svém zvolení k francouzskému lidu. Co se za vznosnými slovy skrývá?
26.06.2012 | Eliška Tomalová
Přinese Hollande Francii novou energii?
Jaderná energie a její místo ve francouzské energetické politice se stalo jedním z předních témat letošní prezidentské kampaně. Nový francouzský prezident François Hollande v ní sliboval částečný odklon od jádra, posílení energetické účinnosti a větší podíl obnovitelných zdrojů. Představuje tedy jeho zvolení skutečný posun v této oblasti a změní Francie pod Hollandovým vedením svůj přístup k jádru, které již několik dekád tvoří páteř francouzského energetického sektoru?Obhajoba využití jaderné energie v civilní oblasti se stala konstantou francouzské politiky. Jádro hájili nejen pravicoví prezidenti páté republiky de Gaulle, Pompidou, Giscard d´Estaing, Chirac a Sarkozy, ale i socialista Mitterrand.
26.06.2012 | Michel Perottino
Hledání ztraceného středu po francouzsku
Letošní prezidentské volby ve Francii mají několik specifik, obzvlášť co se týče výsledků jak prvního kola, tak samozřejmě i kola druhého. V případě prvního kola prezidentských voleb se pozornost všech analytiků nejspíš soustředí na výsledek Marine Le Penové, která jednoznačně pokořila úspěchy svého otce Jean-Marie Le Pena. Pozoruhodné v tomto ohledu není natolik dosažené procento, které je relativní, ale především samotný počet hlasů.
26.06.2012 | Petr Vilímek
Francouzská bezpečnostní politika za prezidentství Nicolase Sarkozyho: úspěchy převažují
Je asi přirozené hodnotit končící prezidentství Nicolase Sarkozyho přinejlepším jako rozpačité a je pravda, že v mnoha oblastech se dnes už bývalý prezident může vykázat jen malými úspěchy. Takové hodnocení však není na místě v oblasti bezpečnostní politiky, kde během Sarkozyho prezidentství došlo například k přípravě a přijetí nového zásadního strategického dokumentu v podobě Bílé knihy obrany a národní bezpečnosti z roku 2008 (Livre Blanc sur la défense et la sécurité), k opětovnému začlenění Francie do vojenských struktur NATO či k významnému prohloubení britsko-francouzské obranné spolupráce.
Vzestupy a pády francouzsko-německého tandemu v době finanční krize
Předvolební preference socialisty Francoise Hollanda dávaly už předem tušit, že opěvované i zatracované duo „Merkozy“ bude brzy minulostí. Na výsledek francouzských prezidentských voleb čekala Angela Merkelová snad ještě s větší netrpělivostí než na čísla mnohých zemských voleb v Německu. Na bedrech čelných představitelů dvou nejmocnějších zemí Evropské unie totiž do značné míry spočívá břímě v podobě záchrany eurozóny zasažené finanční a dluhovou krizí. A na souhře krizových manažerů Evropy závisí, jak se projekt záchrany eura, který si kancléřka adoptovala, bude odvíjet. Zatímco Sarkozy německý recept na řešení krize víceméně sdílel, socialistický kandidát Francois Hollande avizoval, že problémy eurozóny nehodlá řešit v absolutním souladu s přáním Merkelové.
26.06.2012 | Ondřej Kopečný
Nenaplněné ambice francouzského předsednictví G20
Neúspěch francouzského předsednictví G20 dost možná ani tak nesouvisel s vysokými ambicemi Nicolase Sarkozyho jako spíše s širšími geopolitickými změnami, které oslabují vliv evropských velmocí.
26.02.2012 | Pavel Sitek
Francouzské politické elity kladou stále častěji otázky, místo aby nabízely odpovědi
Historik a sociolog Gérard Noiriel míní, že politické programy jsou nutně často vágní, aby mohly oslovit co největší počet voličů. Politici pak často hovoří o kolektivních osobách a používají jedno kritérium identity různých skupin či jedinců. Další součástí politické hry jsou polemiky a „líbivá“ argumentace. Letošní kampaň před prezidentskými volbami se v ničem od těchto charakteristik nelišila.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější