Mezinárodní politika 11, 2011 - obraz ČR ve světě

07.11.2011 | Tomáš Karásek
Svět podle českých zahraničněpolitických elit
Jakým způsobem uvažují o současném mezinárodním prostředí a roli České republiky v něm lidé, kteří ovlivňují artikulaci a prosazování české zahraniční politiky? Jaký význam přikládají mezinárodním organizacím i bilaterálním vztahům? Jaká jsou v jejich očích nejdůležitější témata pro příštích několik let? Odpovědi tyto a řadu dalších otázek jsme hledali prostřednictvím průzkumu Trendy české zahraniční politiky, který uskutečnila Asociace pro mezinárodní otázky.
07.11.2011 | Michal Mravinač
Pivo, fotbal, škodovky. Co si vybavují Britové
Z pohledu Velké Británie je Česká republika spíše okrajovou záležitostí. Přesto mají tyto dvě země řadu pojítek, mezi něž patří podobné politické postoje k evropské integraci nebo také láska k dobrému pivu.
07.11.2011 | Eliška Tomalová
Perspektivy vnější prezentace České republiky v zahraničí
Z oblasti vnější prezentace se stává stále více konkurenční prostředí. O pozornost zahraničního publika zde soutěží jednotlivé státy (necháme-li stranou ostatní nestátní aktéry), a to ve snaze zaujmout a pozitivně naladit občany hostitelské země. Jsou-li v tomto úsilí státy úspěšné, v ideálním případě dojde k vytvoření okruhu přátel dané země v zahraničí a k navázání dlouhodobého vztahu, který se stane předpokladem pro návaznou spoluprácí v celé řadě dalších oblastí.
07.11.2011 | Zdeněk Müller
Obraz Česka ve Francii
„Po desetiletích zákazu se dnes Francouzi hrnou do Prahy,“ vyprávěl před 15 lety Daniel Schneidermann v knize Naše mytologie. „Jedno z nejkouzelnějších měst Evropy vystřídalo v cestovních programech na prodloužený víkend kdysi oblíbenou Vídeň. Jako kdyby se v nás pohnulo svědomí a ptali jsme se, jak je možné, že jsme mohli připustit, aby si tento architektonický klenot vyvlastnil komunismus“. Není tato invaze francouzských turistů do Prahy čímsi jako nevyslovenou omluvou za francouzskou nestatečnost? Za mnohaletou lhostejnost k osudu jednoho z kulturních symbolů Evropy ve 20. století, nejprve vydaného do spáru Hitlera a o deset let později ponechané na pospas zvůli komunistických „stavitelů nové doby“?
07.11.2011 | Daniel Anýž
Češi pohledem Američanů
Letos v září spustila americká nadace Prostate Cancer Foundation ve Spojených státech novou kampaň, která upozorňuje na nebezpečí rakoviny prostaty a na důležitost včasných preventivních kontrol, které mohou postiženým zachránit život. Slovo „prověřit“ či „zkontrolovat“ lze do angličtiny přeložit jako „czech“. Což ale není jediný důvod, proč nadace nazvala svoji kampaň „Prostate Czech“. Hlavním protagonistou minutového klipu, který je pro kampaň vyrobila jedna newyorská reklamní agentura, je zhruba padesátiletý muž v červené teplákové soupravě, se zřetelným východoevropským přízvukem, který v náhodně zvolených situacích (na ulici, na hokeji, v bufetu) nabádá okolní muže, aby se nechali vyšetřit.
07.11.2011 | Jana Peterková
Jak Česká republika buduje svůj obraz ve světě
Budování pověsti státu ve světě je v současnosti jedním z často diskutovaných témat na mezinárodní scéně. Vlivem změn mezinárodního prostředí, nárůstu významu veřejného mínění, rozvoje komunikačních a informačních technologií, stejně jako i dalších procesů, se stává obraz státu v zahraničí důležitou dimenzí jeho existence. Pověst státu v zahraničí, jeho „značka“, prezentuje jeho hodnoty v mezinárodním prostředí a napomáhá tak snazší identifikaci státu i naplňování jeho zájmů.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější