Mezinárodní politika 12, 2011 - rozpad SSSR

27.12.2011 | Martin Čech
Země za zrcadlem. Běloruská realita pohledem zblízka
Uvažovat o tom, jak vypadá svět za zrcadlem sdělovacích prostředků, znamená obcházet dosavadní stereotypy novou oklikou. Pokud jde o Bělorusko, je takových neustále se opakujících schémat poměrně hodně, a tím tajemnější je tedy i svět ukrytý za nimi. Pokusím se proto opřít o své tříleté působení v Minsku a z pohledu této zkušenosti zodpovědět několik otázek, které mohou čtenáře novinových zpráv napadat: Jak vlastně funguje aparát stojící za běloruským prezidentem? Jaké síly ho udržují v chodu? Jak vypadá v očích svých zastánců? Odkud čerpají motivaci ti, co zajišťují jeho každodenní provoz? Anebo obecněji: je nějaký univerzální model transformace, anebo musí každá země čelit vlastnímu osudu a po svém vytáhnout „sama sebe za vlasy“ z bažiny historie?
27.12.2011 | Slavomír Horák
Střední Asie dvacet let od rozpadu Sovětského svazu
Termín Střední Asie obvykle ukazuje prostor pěti republik bývalého Sovětského svazu, který je často zobrazován jako jednolitý prostor se zdroji energetických surovin. Ve skutečnosti však region představuje pět odlišných modelů vývoje, jakkoli postavených na podobném základu politické i sociální kultury sovětské asijské periferie.
27.12.2011 | Lenka Kabrhelová
Od chaosu k apatii. Dvě desetiletí budování demokracie v Rusku
Ruská federace se ohlíží za dvěma desetiletími postsovětského života. Experti varují, že zemi čeká ještě dlouhá cesta, pokud se chce označovat za fungující stát založený na demokratických principech. Stojí Rusové o to se po ní vydat?
27.12.2011 | Jaroslav Šimov
Střepy různých tvarů. Patnáct postsovětských zemí a dvacet let jejich vývoje
Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal, že veškeré šťastné rodiny jsou šťastné stejným způsobem, zatímco každá nešťastná rodina má své vlastní neštěstí. Něco podobného by se dalo říct i o velkých říších, impériích. Každá z nich vzkvétá a expanduje víceméně stejně, ale krachuje a jde do propadliště dějin svou vlastní cestou. Od rozpadu jedné z těchto říší, někdejšího Sovětského svazu, právě uplynulo 20 let. Na krachu SSSR jsou nápadné především dva rysy.
27.12.2011 | Karel Svoboda
Mezi totálním propadem a dvojcifernými přírůstky
Hospodářský vývoj postsovětských republik za posledních dvacet let připomínal jízdu na horské dráze.
27.12.2011 | Michael Romancov
Dvacet let bez SSSR
Letošní dvacáté výročí rozpadu Sovětského svazu představuje vynikající příležitost k zamyšlení nad vývojem nejenom oné šestiny světa, kde se komunistické impérium rozkládalo, ale i nad vývojem globálního ekonomického a politického systému. Na následujících řádcích se v maximálně možné míře pokusíme oprostit od asociací, které svého času země a politický systém, jež se skrývaly za písmeny CCCP, vyvolávaly.
16.12.2011 | Martin Čech
Běloruská realita pohledem zblízka
Uvažovat o tom, jak vypadá svět za zrcadlem sdělovacích prostředků, znamená obcházet dosavadní stereotypy novou oklikou. Pokud jde o Bělorusko, je takových neustále se opakujících schémat poměrně hodně, a tím tajemnější je tedy i svět ukrytý za nimi. Pokusím se proto opřít o své tříleté působení v Minsku a z pohledu této zkušenosti zodpovědět několik otázek, které mohou čtenáře novinových zpráv napadat: Jak vlastně funguje aparát stojící za běloruským prezidentem? Jaké síly ho udržují v chodu? Jak vypadá v očích svých zastánců? Odkud čerpají motivaci ti, co zajišťují jeho každodenní provoz? Anebo obecněji: je nějaký univerzální model transformace, anebo musí každá země čelit vlastnímu osudu a po svém vytáhnout „sama sebe za vlasy“ z bažiny historie?


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější