Mezinárodní politika 1, 2005 - Šedesáté výročí OSN

Mezinárodní politika 1/2005

Téma: Šedesáté výročí OSN

Obsah: 

Světozor 2

Šedesáté výročí OSN (Úvodník) -zz- 3

ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ OSN

AKTUÁLNÍ REFORMNÍ DĚNÍ V OSN / Jan Kára 4

BRAZILSKÁ ASPIRACE NA STÁLÉ ČLENSTVÍ V RADĚ BEZPEČNOSTI OSN / Miroslav Suja 6

NĚMECKO A SPOJENÉ NÁRODY / Andreas Rechkemmer 7

JAPONSKO NABÍRÁ DECH / Rudolf Fürst 8

OSN A BLÍZKÝ VÝCHOD / Marek Čejka 11

INFORMAČNÍ POLITIKA OSN A PERSPEKTIVY JEJÍ REFORMY / Veronika Bílková 13

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

PERSPEKTIVY VSTUPU TURECKA DO EVROPSKÉ UNIE:

VIDĚNO Z ČESKÉHO ÚHLU POHLEDU / Emil Souleimanov 16

VZTAHY A PROBLÉMY

LISABONSKÁ STRATEGIE: JAK SI STOJÍ V POLOČASE / Luděk Urban 19

THAJSKÉ KRÁLOVSTVÍ – ČR. PŘEDIVO JEMNÝCH VZTAHŮ / Miroslav Nožina 21

ZEMĚMI SVĚTA

SAÚDSKÁ ARÁBIE: OPRÁVNĚNI VLÁDNOUT / Filip Černoch 23

NOVÝ SMĚR REFORMY NĚMECKÉ ARMÁDY / Zdeněk Kříž 25

EKONOMICKÝ OBZOR

EKONOMICKÁ SITUACE V HONGKONGU / Libor Žídek 28

TURECKÉ HOSPODÁŘSTVÍ AKTUÁLNĚ. JAK TURECKO

PLNÍ EKONOMICKÁ KRITÉRIA? / Zuzana Studničná 30

VOLNÁ TRIBUNA

ŠÍITSKÝ ISLÁM V ÍRÁNSKÉ POLITICE / Cyril Bumbálek 31

UKRAJINA Z POHL’ADU GEOPOLITIKY / Štefan Volner 33

RECENZE

RAKOUSKO A EVROPSKÁ UNIE / Ivona Řezanková 37

SLOVNÍK MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV / Jan Eichler 38

ANKETA 40

Mezinárodní politika 1/2005 (PDF; 804 kB)

Nahoru