Mezinárodní politika 10, 2009 - Německo

Mezinárodní politika 10/2009

Téma: Německo

Obsah: 

Světozor•1

Německo – země idejí | -zz-•3

NĚMECKO

Vladimír Handl |Německé volby: korektury politického kurzu,

tektonické posuny ve stranickém systému •4

Jaroslav Šonka |Německo a sebevědomí •7

Daniel Kaiser | Únosce, který ztratil zájem •10

Blanka Mouralová, Jan Šícha, Tereza Šimůnková | Partnerství s Německem

v inspiracích a komunikaci •12

Petr Holub | Společně chyceni, jeden oběšen.

Vliv německé politiky na vnitřní poměry ČR •14

Lukáš Novotný |Nárůst xenofobie v nových spolkových zemích SRN •17

Vladimír Trojánek |NSR vs. SRN aneb Když jde jen o slovíčka •20

Jiří Gruša | „Německo není jenom stát, ale i svět“ •21

DVA POHLEDY

Christina Jansen, Hans-Jörg Schmidt |Česko-německé vztahy dvacet let

po pádu železné opony •21

ZEMĚMI SVĚTA

Michal Mravinač | O povaze moci: vzestup Petera Mandelsona

na křídlech krize •25

Jaroslava Pošvářová | Švédská azylová a migrační politika.

Model téměř ideální •28

VZTAHY A PROBLÉMY

Iva Horčicová | Lze vystoupit z Evropské unie? Zeptejme se Grónska •30

VOLNÁ TRIBUNA

Adam Horálek |Čína zasluhuje vstřícnější přístup •33

Pavel Kopecký | Obavy z Obamy a prezidentské klání v Íránu •35

Zora Hesová |Nabádat, radit, či vládnout. Vztah duchovních autorit

a politiky v Iráku a Íránu se vyvíjí různými směry •37

Mezinárodní politika 10/2009 (PDF; 1.45 MB)

 

Nahoru