Mezinárodní politika 11, 2008 - Ženy v mezinárodní politice

Mezinárodní politika 11/2008

Téma: Ženy v mezinárodní politice

Obsah: 

Světozor • 1

Kvótované ženy v mezinárodní politice | -zz- • 3

ŽENA V MEZINÁRODNÍ POLITICE

Ondřej Horký | Více žen do hry, nebo změnu pravidel? 

Feministická stanoviska k mezinárodní politice • 4

Michaela Freiová | Čí je to chyba? • 7

Dobrotivost jako nejvyšší ženská ctnost. Úryvek z knihy 

Berty Suttnerové Vzlety lidstva. Román budoucnosti • 8

Mats Braun | Skandinávie: Znamená výrazné zastoupení žen 

parlamentu, že mají skutečnou moc? • 8

Markéta Pilátová | Být ženou nestačí. Současné latinskoamerické

prezidentky bojují se stávkami a snaží se zůstat rozumné • 11

Libor Rouček | Gender Mainstreaming: nová dimenze zahraničních misí

Evropské unie • 14

Jana Hybášková | „Ropa brání modernizaci arabského světa, 

a tím i lepšímu postavení žen“ • 17

DVA POHLEDY

Kryštov Kozák, Jaroslav Veis | Nový prezident 

Spojených států amerických • 20

ZEMĚMI SVĚTA

Miroslav Šepták | Co přinesly rakouské parlamentní volby? • 21

Lukáš Novotný | Politické zemětřesení v Bavorsku • 23

Slavomír Horák | Přinese nová ústava změnu v Turkmenistánu? • 26

Jiří Breber | Tchaj-wan se obává o svou svobodu a demokraci • 28

VZTAHY A PROBLÉMY

Ondřej Šlechta | Perspektivy euro-ruských vztahů po osetinské krizi • 30

VOLNÁ TRIBUNA

David Konecký | Několik poznámek ke změněné 

Koncepci ruské zahraniční politiky • 33

Radana Makariusová | Počátek působení islámských nevládních 

organizací s radikálním podtextem • 35

Lukáš Hoder | Populární geopolitika • 37

Mezinárodní politika 11/2008 (PDF; 1.04 MB)

Nahoru