Mezinárodní politika 4, 2008 - Dělící se státy

Mezinárodní politika 4/2008

Téma: Dělící se státy

Obsah:

Světozor • 1
Metamorfózy teritoriální moci | -zz- • 3
DĚLÍCÍ SE STÁTY
Harald Christian Scheu | Vznik nového státu
a jeho uznání v mezinárodním právu • 4
Petr Drulák | Belgie zatím drží • 6
Magdalena Fiřtová | Dynamika vztahů mezi Kanadou a Quebekem třináct let
od referenda • 9
Zdeněk Zbořil | Východní Timor – nejmladší stát z vůle OSN • 11
Rudolf Fürst | Tchaj-wan čeká změna kursu • 14
Edna Adan Ismail | „Uznání Somalilandu brání neznalost jeho historie“ • 17
DVA POHLEDY
Jan Rychlík, Matyáš Zrno | Má Česká republika uznat Kosovo? • 20
ZEMĚMI SVĚTA
Petr Kotrbáček | Pákistánské všeobecné volby 2008 • 21
Alžběta Dunajová | První krok k míru v Demokratické republice Kongo • 24
Tomáš Šmíd | Arménské prezidentské volby
a vítězství karabašského klanu • 27
Jan Haisman | Chile v poločase • 29
VZTAHY A PROBLÉMY
Kryštof Kozák | Primární volby ve Spojených státech amerických.
Analýza obecnějších trendů • 32
Kateřina Bocianová | Předsednictví Francie v Evropské unii • 35
VOLNÁ TRIBUNA
Marián Zachar | Prečo má Kosovo nárok na samostatný štát? • 37
RECENZE
Pavel Bobek | Krize v německo-amerických vztazích • 39

Mezinárodní politika 4/2008 (PDF; 1.2 MB)

Nahoru