Mezinárodní politika 6, 2005 - Evropská ústava: pro a proti

Mezinárodní politika 6/2005

Téma: Evropská ústava: pro a proti

Obsah:

Světozor 2
Evropská ústavní smlouva – pro a proti / -zz- 3
EVROPSKÁ ÚSTAVA: PRO A PROTI
SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU MÁ ZMÍRNIT DEMOKRATICKÝ DEFICIT
EVROPSKÉHO PRÁVA / Michal Tomášek 4
INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY EU PO PŘIJETÍ SMLOUVY / Markéta Pitrová 6
MINISTR ZAHRANIČÍ EU A EVROPSKÝ ÚTVAR PRO VNĚJŠÍ ČINNOST / David Král 8
CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE / Ivo Šlosarčík 11
ÚSTAVODÁRNÝ PROCES V EVROPSKÉ UNII / Jiří Zemánek 13
ŽIVOT V EVROPĚ NA POČÁTKU 21. STOLETÍ / Aleš Pejchal 15
ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA
PREZIDENT VÁS VIDÍ / Jan Žižka 17
VZTAHY A PROBLÉMY
ČESKÉ TRÁPENÍ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH S ČÍNOU / Rudolf Fürst 18
AKTUÁLNÍ OTÁZKY MEXICKO-AMERICKÝCH VZTAHŮ / Radomír Jungbauer 21
OD ALIANCE NA JIH: STŘEDOMOŘSKÁ DIMENZE NATO / Jan Závěšický 22
ZEMĚMI SVĚTA
ISLÁM V NIZOZEMSKÉ SPOLEČNOSTI: STŘET DVOU KULTUR / Jaroslava Pošvářová 24
VE STÍNU SVĚTOVÝCH VÝROČÍ: 50 LET RAKOUSKÉ STÁTNÍ SMLOUVY / Jiří Beránek 26
VOLNÁ TRIBUNA
ČESKÁ DEBATA O EUROÚSTAVĚ: NEMÍSTNOST RACIONALITY
A IMPOTENCE POLITIKY / Petr Drulák 28
EVROPSKÁ ÚSTAVA: KONEC STÁTNÍ SVRCHOVANOSTI / Marek Loužek 29
RIZIKA POSTDEMOKRACIE / Jiří Bystřický 30
INFORMACE
TRIALOG O POLITICE VŮČI SOUSEDŮM EU / Vladimír Leška 32
RECENZE
ŘEKNĚME SI TO NA ROVINU / Lucie Königová 34
VÝBĚR Z NOVINEK KNIHOVNY ÚMV 35

Mezinárodní politika 6/2005 (PDF; 1.1 MB)

Nahoru