Mezinárodní politika 8, 2009 - Film a politika

Mezinárodní politika 8/2009

Téma: Film a  politika 

Obsah: 

Světozor•1

Film a politika | -zz-•3

FILM A POLITIKA

Miroslav Štochl | Bond a Zeman: dvě podoby dobra

a zla na opačných stranách barikády •4

Jiří Rak | Film a politická ideologie meziválečného Československa •7

Petr Drulák |Dr. Divnoláska aneb Studená válka

podle Stanleyho Kubricka •9

Tomáš Zákravský | Od Kafky s cimbálem k demokratům a teroristům.

Proměny obrazu české kultury v zahraničí •11

Jan Sedmidubský | Sudetští Němci a český film. O odrazu tématu v české

kinematografii na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století •14

Zdeněk Zbořil | Film jako dokument, dokument jako politika •16

Michal Procházka | Imaginace k moci. Film do služeb snivé revoluce •19

Zdeněk Hudec | Konec avantgardy a stalinská éra.

K sovětskému filmu 30. let •22

Michal Onderčo | Filmy made by Al-Qa´ida •26

Eva Zaoralová | „O přímém pronikání ideologií do filmu nelze

v prostředí demokracie mluvit“ •28

DVA POHLEDY

Michael Romancov, Natalia Sudliankovová | Rusko-gruzínské vztahy

rok po válce •31

VZTAHY A PROBLÉMY

Lukáš Novotný | Ano Lisabonu s podmínkou •33

ZEMĚMI SVĚTA

Pavel Maškarinec | Prezidentské volby v Mongolsku 2009 •35

VOLNÁ TRIBUNA

Linda Piknerová | Kvazistáty v současné mezinárodní politice •38

 

Mezinárodní politika 8/2009 (PDF; 1.78 MB)

Nahoru