Mezinárodní politika 8, 2010 - Literatura a mezinárodní politika

Mezinárodní politika 8/2010

Téma: Literatura a mezinárodní politika

Obsah čísla:

Světozor • 1
Michael Romancov | Ideální hřiště pro globální soupeření •2
Literatura a mezinárodní politika – koexistence na struně mezi kolébkou a rakví | -zz- • 3
LITERATURA A MEZINÁRODNÍ POLITIKA
Františka Vrbenská | Fantastická literatura jako zrcadlo mezinárodních vztahů • 4
Jiří Trávníček | Osmdesátá léta: vzdouvá se vlna středoevropanství • 6
Zdeněk Zbořil | Vojna a mír jako setkání literatury a politiky • 9
Ladislav Nagy | Trochu jiná válka. Jedenácté září,
„válka proti teroru“ a její obraz v současné americké literatuře • 12
Libor Dvořák | Ruská literatura jako zdvižený prst • 14
Jaroslav Olša | Politické aspekty moderní indonéské literatury • 17
Michal Bauer | Intelektuál a iluze aneb Návrat André Gida • 19
Michal Jareš | Ekrazit vzpurné touhy… Mezinárodní události v poezii • 22
Vladimír Trojánek | Už brzy padne pevnost Pusan… • 24
Michal Procházka | Francouzská literatura mezi kulturou, národním zájmem a eury • 29
Jaroslav Veis | „Základem nejvýznamnějších děl světové literatury byla často mezinárodní politika“ • 32
VZTAHY A PROBLÉMY
Veronika Bílková | Z Říma do Kampaly a kam dále? • 35
KDO JE HEINZ FISCHER
Miroslav Šepták | Muž značných pravomocí a vzorové kariéry • 39
ZEMĚMI SVĚTA
Slavomír Horák | Politická situace v Kyrgyzstánu aneb Stát v poločase rozpadu • 41
Irena Kalhousová | Kalkulovaná provokace jako katalyzátor blízkovýchodního procesu? • 44
VELKÁ BRITÁNIE OČIMA MICHALA MRAVINAČE
Velká vláda padla, ať žije Velká společnost! • 46
RECENZE
Vladimír Trojánek | Na konci věku • 47
Zdeněk Zbořil | Jazykový instinkt • 47

Mezinárodní politika 8/2010 (PDF; 1.3 MB)

Nahoru