Rozhovory Mezinárodní politiky

22.04.2012 | R. Schuster
O státech a nestátech
„Uznání širokým světovým společenstvím je alfa a omega dalšího politického života každé entity usilující o vlastní stát,“ říká profesor geografie Vladimír Baar v rozhovoru pro Mezinárodní politiku.
22.03.2012 | M. Bydžovská
Evropská centrální banka potichu zachraňuje euro
Britský profesor politické ekonomie z Londýnské School of Economics Iain Begg  v rozhovoru pro Mezinárodní politiku mluví o postoji Britů k evropské integraci a o budoucnosti Evropské měnové unie. Ta je podle něj ekonomickým projektem, jehož zachování je v zájmu všech členských států. S Iainem Beggem rozmlouvala Marie Bydžovská.
22.02.2012 | R. Schuster
Polsko nemá jinou šanci než EU
„Pokud si chce Polsko udržet suverenitu, demokracii a prosperitu, nemá jinou šanci, než se podílet na evropském projektu,“ říká politolog Josef Mlejnek. V rozhovoru pro Mezinárodní politiku hovoří o mladých lidech, pro něž jsou stanné právo a Solidarita události jako z doby dávno minulé, o domnělé stabilitě polské politické scény, „smolenském faktoru“, nedávném předsednictví v Evropské unii, ale také o tom, jak se mění vztahy Polska k Rusku nebo ke Spojeným státům. S Josefem Mlejnkem rozmlouval Robert Schuster.
22.01.2012 | R. Schuster
G20 není jen o surovinách a financích
„Skupina G20 není jenom o surovinách nebo financích, ale i určitých hodnotách,“ říká ekonom a investiční bankéř Ondřej Jonáš. V rozhovoru s Mezinárodní politikou se zamýšlí nad rolí G20 jako globálního fóra, jež může pomoci nalézt rovnovážný stav nejenom mezi největšími ekonomickými mocnostmi světa, ale obecně i mezi státy severu a jihu zeměkoule. Hovoří také o nestráveném šoku z pádu berlínské zdi a politických změn po roce 1989, o platnosti tzv. „Washingtonského konsensu“ a o nutnosti, aby politici dokázali vysvětlit širokému publiku opatření přijímaná na boj s krizí. S Ondřejem Jonášem rozmlouval Robert Schuster.


1 2 3 4 5 6 7

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Zbavovanie sa koloniálneho dedičstva
Dá sa vyrovnať s genocídou? Kolon...
Lebanon and Iraq: fragility of the protest movements
Between 2019 and 2020, protests have...

Nejčtenější